måndag, november 22, 2010

EU:s datalagringsdirektiv problem för källskyddet

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 101122

Källskydd eller meddelarskydd är en viktig princip i en demokrati; att kunna lämna uppgifter till journalister och media utan att identiteten hos uppgiftslämnaren avslöjas. Införandet av EU:s datalagringsdirektiv i Sverige, där nätoperatörer tvingas lagra trafikdata om sina kunders kommunikation, så att brottsbekämpande myndigheter kan begära dessa trafikdata, utgör ett problem för källskyddet.
      Hotet mot medborgarnas integritet är potentiellt stort, medan hotet mot källskyddet är reellt stort.
      För att redaktioner ska kunna garantera uppgiftslämnare källskydd räcker det inte längre att journalister är noga med konfidentialitet och säker dokumenthantering på redaktionerna. Efter datalagringsdirektivets införande måste redaktioner även upprätta säkra data- och teleförbindelser, där den lagrade trafikdatan mellan en journalist och en uppgiftslämnare inte röjer den senares identitet.
      SVT:s Uppdrag granskning lever mycket på tips från allmänheten. På deras webbplats instrueras sedan tidigare uppgiftslämnare hur de ska kryptera e-posten i kommunikationen med redaktionen.
      Alla redaktioner måste i framtiden kunna uppvisa ett enkelt och för uppgiftslämnaren lätthanterligt tekniskt anonymitetsskydd. Tekniker finns: kryptering är nämnt, men bör kunna göras enkelt och automatisk. Vpn-tunnlar som avidentifierar ip-adresser är ett annat anonymitetsskydd. Med mera.
      För det är redaktionernas ansvar att skydda sina källor och ge dem anonymitet – inte källan själv.

Inga kommentarer: