måndag, oktober 07, 1996

Offensiv kovändning

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 961007


NÄR JAG HÄROMVECKAN besökte Kommunikationsforskningsberedningens årliga telematikdag, med temat Det goda IT-samhället, framträdde två aspekter mer än andra.
Den ena var paradigmskifte. Många, bland andra kommunikationsministern Ines Uusmann, talade sig lyriska om detta pågående paradigmskifte av samhället, dock långt från Thomas Kuhns användning av paradigmbegreppet, och utan att alls kunna eller ens vilja påvisa innebörden i en sådan samhällsförändring. Men skiftet framställdes dock med en hejdlös optimism.
Den andra var kvinnors IT-användning. Tillgängliga undersökningar visar att kvinnors användning av IT är betydligt lägre än mäns. En särskild orsak till detta framfördes oftare än andra: kvinnors teknikrädsla.
Att förklara kvinnors lägre IT-utnyttjande med rädsla det vill säga skuldbelägga kvinnor: "det är ert eget fel" kan ses som en ytterst subtil medveten eller omedveten härskarteknik som är möjlig att då och då skönja hos delar av den manliga befolkningen.
Därför fick umeforskaren Lena Andersson-Skog nog av allt gubbprat om kvinnors teknikrädsla i den debatt som avslutade denna telematikdag:
"Om vi kunde börja med att bearbeta mäns skräck för tekniska artefakter som exempelvis strykjärnet, spisen och tvättmaskinen, så skulle kvinnor få mer tid att använda IT".
Det är sådana offensiva kovändningar som IT-debatter behöver.