måndag, oktober 29, 2018

69 teknikfilosofiska fragment

Jag har likt många andra universitetslärare publicerat monografier, antologikapitel, tidskriftsartiklar, konferensbidrag, essäer, essäsamlingar, kulturkritik – men inte aforismer eller fragment. Akademiska aforismer? Boken "69 teknikfilosfiska fragment" är ett försök att närma mig denna genre från akademiskt håll. Boken finns självfallet för fri nedladdning. Boken finns även att köpa på Adlibris, Bokus, CDON och Amazon.


69 teknikfilosofiska fragment är en samling kortfattade, rent av fragmentariska utsagor som alla uttrycker något teknikfilosofiskt som Per-Olof Ågren finner väsentligt att reflektera över.

I denna samling av teknikfilosofiska fragment söker Per-Olof Ågren ett format där aforismer formas dels med utgångspunkt i klassiska teknikfilosofer som exempelvis Martin Heidegger och Paul Virilio, mediefilosofer som exempelvis Jean Baudrillard och Vilém Flusser liksom andra tänkare som på olika sätt har berört teknikfilosofi, dels med utgångspunkt i Per-Olof Ågrens egna teknikfilosofiska tänkande.