fredag, december 07, 2018

Hälsodystopin blir verklighet

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 181207

I sin framtidsdystopi från 2010, Corpus Delicti, gestaltar den tyska författaren Juli Zeh ett framtida samhälle som bäst beskrivs som en hälsodiktatur. Eller en utopi i form av ett samhällsparadis. Allt beror på hur personlig integritet värderas och vägs mot övervakning och statsreglerad paternalism.
      Staten ålägger medborgarna att motionera, rapportera sin sömn och sitt hälsointag medelst i kroppen inopererade chip som kontinuerligt skickar data om hälsotillstånd och hälsoaktiviteter.
       Corpus Delicti är nutida arvtagare till Aldous Huxleys Du sköna nya värld och självfallet George Orwells 1984. Liksom tidigare klassiska dystopier eller utopier har Corpus Delicti bäring på samtiden. Samtidigt som detaljer kan kännas igen, är dess centrala tes otänkbar. Men är den det?

       Läs nedanstående citat från statsvetarprofessorn Göran Sundströms granskning av Arbetsförmedlingens tidrapporteringsystem på DN Debatt (26/11). Utöver att de anställda ska redovisa hur de fördelar arbetstiden på olika arbetsuppgifter (som inte är helt ovanligt), ska de även registrera andra uppgifter.
      ”De uppmanas också fylla i ’Medarbetarpulsen’, där man redan vid registreringen av sitt konto ska ange hur många koppar kaffe man dricker om dagen och om man är gift, sambo, särbo eller har ett registrerat partnerskap. Varje vecka ska man sedan ange bland annat hur man sov den senaste natten, hur stressad man är, hur stor kontroll man har över sitt liv, hur nöjd man är med sitt sociala liv, hur stämningen är på arbetet och hur stor kontroll man har över sin arbetssituation.”
       Detta sker alltså inte med en anonym medarbetarenkät, utan med autentiska personuppgifter.

       Denna registrering av anställdas privata förhållanden ska alltså följas upp av arbetsgivaren. Hur är oklart, men syftet torde vara korrigeringar där så behövs för att uppnå högre arbetseffektivitet.
       Detta är Corpus Delicti. Men året är inte 2058, som i romanen, utan 2018 i Sverige. Vare sig arbetsgivaren är stat eller privat bör vi som samhälle snarast skapa skydd mot denna form av integritetsintrång.