tisdag, juli 28, 2009

Keplers lyskraft

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 090728

Sommarens snackis i litteraturvärlden är naturligtvis vem författaren till Hypnotisören, Lars Kepler är. Två signifikanta saker om sig själv har han uttalat (jag skulle bli överraskad om det är en kvinna bakom pseudonymen).
        Det första är i en intervju i Svensk bokhandel: att "bokbranschen inte är främmande för mig". Det andra i en intervju i Aftonbladet: "Jag befinner mig inne på eller i närheten av rikskriminalen så gott som dagligen".
        Det kan tolkas som att Kepler vill komma ut. Men frågan om vem Kepler var, är minst lika intressant för mysteriet, som de ledtrådar som lämnas ut. Johannes Kepler, alltså. Tysk astronom som på 1600-talet observerade planetbanor och formulerade lagbundenheter kring dessa.
        Men intressantast för sommarens snackas är att Kepler är den sista hittills att observera en exploderande stjärna, en supernova, i vår galax. Inget är våldsammare, inget utvecklar mer energi i universum, inget lyser starkare än en supernova.
        Förnamnet Lars valdes som ett ursvenskt, men internationellt lättuttalat namn. Kepler valdes för att det också är lättuttalat, men jag tror att författaren vill att vi ska uppfatta den symbolik Johannes Kepler laddar pseudonymens efternamn med.
        För Hypnotisören är en våldsam och energisk bok, och den vill lysa starkast.