fredag, september 01, 2000

Regeringens IT-proposition ensidig

Kultursidan, Computer Sweden 000901


Regeringens IT-proposition ensidig Regeringens IT-proposition (Prop 1999/2000:86) heter "Ett informationssamhälle för alla". En sådan titel förpliktigar. Sverige ska bli en ledande IT-nation, står det.
   Målet är att Sverige ska som första land i världen bli ett informationssamhälle för alla - där "alla" dock måste tolkas som "alla boende i Sverige".
   Att Sverige bör öka användningen av IT i olika sammanhang - bland annat för att förbättra demokratin - låter lovvärt.
   Men skälen för regeringens bedömning är dels att informationstekniken brukar "tillskrivas förmågan att lösa många av de problem det moderna samhället har skapat", dels att "ett stort antal positiva effekter för samhället har mer eller mindre regelmässigt tagits för givna" med en ökad IT-användning.
   Det är oerhört lösa antaganden. Ett är säkert: de är knappast grundade på forskning.
   I den globala ekonomin, menar den spanske sociologen Manuel Castells i sitt trebandsverk om informationsåldern, växer den fjärde världen sig allt större, där den mest framträdande processen är social exklusion.
   Den fjärde världen utgörs av de människor blir socialt exkluderade i nätverkssamhället, och framträder i såväl utvecklingsländer som industriländer, såväl i USA och Sverige, som i Afrika och Latinamerika.
   I global skala utestängs människor systematiskt från varje möjlighet att skapa ett autonomt liv med rimliga sociala standards.
   Cirka 250 miljoner barn lönearbetar i utvecklingsländer, skriver Castells, som en direkt effekt av den globala ekonomin. Fattigdomen ökar, vilket gör familjer beroende av barnens inkomster.
   Tillgång till globala marknader ger ökade marknadspriser, vilket gör lågavlönat barnarbete lukrativt. Nätverk av småproducenter och stora profithungriga exportföretag håller behovet av barnarbete uppe.
   Denna globala ekonomi, som Castells benämner informationell ekonomi, möjliggörs genom en alltmer avancerad användning av IT. Utan datorer och nätverk - ingen informationell ekonomi.
   Positiva effekter av IT-användning kan tas för givet, skriver regeringen.
   Det är vad regeringen sannolikt får höra om man lånar sitt öra till IT-branschens överstepräster. Lånar regeringen sitt öra till samhällsforskningen får den höra om helt andra effekter.