tisdag, juli 15, 1997

Demokrati light

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 970715


"DEMOKRATIN HAR kommit lite på mellis, kan man säga". Det var rubriken på den genomgång Björn Elmbrant gjorde tidigare i år av tio olika områden i det demokratiskt allt svagare Sverige, som en demokratiberedning borde analysera. En utgångspunkt var att mycket har inträffat under nittiotalet som gjort 1990 års stora maktutredning delvis överspelad och inaktuell. Artikeln publicerades i Arena nr 1/97 och fick ett visst genomslag i debatten.
    I julinumret av Arena (nr 3/97) är Elmbrant tillbaka med del två om demokratins kris. Denna artikel kan ses som ett första svar på frågan: OK, låt oss gå med på att alla de demokratiproblem Elmbrant listade i den första artikeln existerar – var ska vi börja?
    Elmbrants ser två områden som särskilt viktiga: Det offentliga samtalet och möjligheterna att dels utkräva, dels bära det politiska ansvaret.
    Varje generation måste återerövra demokratin, menar Elmbrant. Med en sådan utgångspunkt undanslipper han att självklarheter blir till klichéer: Att det offentliga samtalet förutsätter uppfattningen om människors lika värde, att demokrati inte är ett medel utan ett mål i sig, att demokrati inte säger något om vilka beslut som är de riktiga utan är ett sätt att fatta kloka beslut, att meningsskiljaktigheter är demokratins själva fundament.
    Och att ett demokratiskt samhälle som med politiska beslut väsentligen har minskat möjligheterna för politiskt ansvarstagande, och som verkar sakna viljan att utkräva politiskt ansvar, är ett samhälle på dekis.
    Vi är på god väg, menar Elmbrant, att få "... ett slags demokrati light, där etiketten och formen på burken är den trygga och välkända, men själva innehållet har tunnats ut så mycket att den ursprungliga smaken knappt går att känna igen."
    Så frågan för dagen kan tyckas vara hur vi undviker ett demokrati light. Men om detta redan är ett existerande tillstånd som dessutom har tillkommit genom politiska beslut – är det då inte minst lika viktigt att få reda på varför våra folkvalda ser demokrati light som något önskvärt? Särskilt om man betänker att politik är att vilja.