måndag, juni 04, 2012

Robotjournalistikens tsunamivåg

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 120604

Robotar, i form av smarta datoralgoritmer, gör intåg på allt fler arenor. I majnumret av tidskriften Wired presenteras en växande verksamhet i form av robotjournalistik, det vill säga texter för media som författas, inte av människor, utan av datorprogram.
           Företaget Narrative Science utvecklar algoritmer för produktion av nyhetstexter inom olika områden. Företagets VD, Kristian Hammond, förutspår att inom femton år kommer 90 procent av all nyhetstext att produceras av datorers algoritmer. Vi kommer att översköljas av robotjournalistikens tsunami, som han säger.
           Nå, han talar i eget intresse, naturligtvis. Men verksamheten växer i takt med att texternas kvaliteter förfinas. Textkvalitet? Den främsta robotjournalistik som Narrative Science producerar är relativt enkel, men snabb rapportering av händelser, utan vare sig analyser eller intervjuer.

Sportnyheter och finansiella nyheter har hittills lämpat sig bäst i test, men man prövar även andra nyhetsområden. Hur likriktat och entonigt blir språket med robotjournalistik?
           Inte nödvändigtvis värre än de stora nyhetsbyråernas nyhetstelegram, eftersom den tidning eller media som köper robotprogram från Narrative Science också ges möjligheter att med olika parametrar ställa in olika språkliga stilar i form av tonfall, ordval, komposition och liknande.
           Allt från en snustorr analytisk rapportering av finansläget till en euforisk sportkommentators glädjevrål över det lokala lagets vinst. Just denna personalisering av algoritmernas språk är under stark utveckling.
           I dag ser Hammond en marknad främst för texter som aldrig skulle produceras utan robotjournalistik, eftersom det är för dyrt för media att bevaka alla tänkbara små händelser och evenemang på skilda platser. Förutsättningen för robotjournalistiken är att uppgifter om nyhetshändelser redan finns i någon form på internet, för att samlas upp och formas till nyhetstexter.
           Nästa steg tror Hammond är att journalistiska texter samproduceras av människor och algoritmer. Enkla, faktabaserade brödtexter sköter algoritmerna, liksom vissa typer av kvantitativa analyser, medan den mänskliga journalisten sköter intervjuer med människor och kvalitativa analyser.

Kommer detta att innebära att journalister ersätts med robotar? Absolut inte, svarar Hammond. Narrative Science ersätter ingen journalistik, menar han, utan utökar det journalistiska innehållet med sådant vi annars aldrig skulle få ta del av.
           Men så sägs det alltid i början av en automatiseringsprocess för att minska motståndet. Farhågan är självfallet rimlig. Blir texter billigare och håller rimlig kvalitet med algoritmer i stället för människor, så är rationaliseringen förestående.
           Då återstår den sista frågan: Skulle denna artikel kunna ha skrivits av en robot; komponerats av en algoritm; automatgenererats av ett datorprogram?