tisdag, november 30, 2010

Livsfarlig symmetri

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 101130

Torbjörn Tännsjö fick en hel del negativa reaktioner för sin senaste bok Privatliv, främst för den samhällsvision han presenterade. Själv skrev jag relativt positivt om boken här på sidan (101016), med utgångspunkten att man inte behöver dela en författares uppfattning eller slutsatser för att uppskatta dennes verk.
       En princip i Tännsjös resonemang är att övervakningen i ett samhälle bör vara symmetrisk, det vill säga all övervakning ska vara öppen. Den som blir övervakad ska ges lika mycket insyn hos övervakaren. Myndigheter ska inte veta mer om medborgaren än medborgaren om myndigheten.
       Det är en svår princip. Övervakaren har allt att förlora på övervakningssymmetri, medan den övervakade har allt att vinna.
       Ett sätt att tolka Wikileaks återkommande avslöjanden är att Wikileaks håller på att bygga upp en övervakningssymmetri. Den information USA har om världen, bör världen också känna till. USA har allt att förlora.
       Det gäller inte bara USA: Utrikesminister Carl Bildt är bekymrad i Expressen (101129): ”… en massiv läcka av detta slag gör det svårare för stater att ha förtroliga kontakter med varandra”.
       Men visst var detta ett huvudargument hos FRA-motståndarna; att det blir svårare för medborgare att har förtroliga kontakter med varandra om FRA övervakar kommunikationen? På så sätt kan Wikileaks ses som medborgarnas FRA; ett sätt att utjämna obalansen i övervakningen.
       De officiella reaktionerna på Wikileaks publicering talar dock klartext: Övervakningssymmetri är livsfarligt. För övervakaren.

Inga kommentarer: