torsdag, augusti 20, 2015

Ett löjets skimmer över upphovsrättsförsvararna

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 150820

Sannolikt har många, likt undertecknad, gjort en liten semestertripp i sommar och fotograferat såväl för minnets som för vännernas skull och publicerat semesterbilder på Facebook, Instagram och Twitter.
         Ingen har väl övervägt om detta skulle kunna vara olagligt så länge inte bilderna kränker människors integritet. Det kan dock vara ett brott mot upphovsrättslagen, om bilderna föreställer offentliga konstverk och är fotograferade i länder där inte panoramafrihet råder. 
         Med panoramafrihet avses rätten att fotografera eller filma byggnader och konstverk som finns i det offentliga rummet – och att publicera dem. Råder panoramafrihet i Sverige? Det är oklart. Organisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige har stämt Wikimedia för deras publicering av bilder på offentlig konst, och något avgörande har jag inte sett. 
         I övriga Europa råder det definitivt inte panoramafrihet i Italien, Frankrike och Belgien. I exempelvis Storbritannien, Norge och flera andra länder råder panoramafrihet under förutsättning att bilder inte publiceras för kommersiellt bruk. 
         Och där blev semesterbilder på skulpturer eller annan offentlig konst olagliga att ladda upp på Facebook och Instagram, eftersom dessa sajter i högsta grad är kommersiella.
         I EU är frågan om panoramafrihet under debatt. Den tyska parlamentsledamoten Julia Reda har föreslagit att EU beslutar att panoramafrihet ska råda i alla medlemsländer, medan den franske parlamentsledamoten Jean-Maria Cavada argumenterar för motsatsen. 

Sannolikt har många, likt undertecknad, ätit på restaurang under sommaren och fotograferat maträtten för att minnas och kanske fresta vännerna i sociala medier. Att fotografera och publicera en maträtt man har betalat för kan väl ändå inte vara olagligt?
         I Tyskland är frågan uppe till diskussion: att en arrangerad maträtt på tallrik utgör ett konstnärligt verk som bör åtnjuta skydd av upphovsrätten. I en artikel i tyska Die Welt hävdas att kocken ska ses som en kreatör och den som vill publicera ett foto av kockens kreationer bör inhämta tillstånd från denne.
         Med visst juridiskt stöd: samma artikel anger att en federal domstol har uttryckt att upphovsrättsskyddet ska gälla arrangerad mat på tallrik och att kocken bör ses som upphovsrättsinnehavare.

Samhällets pågående digitalisering har länge utmanat den traditionella upphovsrättsregleringen. Det har vanligtvis handlat om tillgängliggörande av andra upphovspersoners musik- och filmalster – piratkopiering, med andra ord. 
         Om upphovsrättsorganisationer i upphovsrättsskyddet även inkluderar byggnader och konstverk i vår gemensamma offentlighet samt en middagstallrik jag köpt för att äta, nöter de på vår allmänna rättskänsla.
         De riskerar att dra ett löjets skimmer över upphovsrättsförespråkarna, med konsekvensen att människors respekt för upphovsrätten förtvinar.