onsdag, september 17, 2008

Den välvilliga genen

Västerbottens-Kuriren 080917

Förr hörde man ibland forskare som hävdade att man funnit ”den kriminella genen” som förklarar varför vissa människor blir brottslingar. I somras kunde vi läsa om hur genetiker upptäckt en gen som skapar förutsättningar för fetma.
     Härom veckan dök det upp en ny gen som förklarar vissa mäns relationsproblem; att manligt beteende som otrohet inte enbart beror på socialt förändringsbara faktorer som karaktär, moral och respekt.
     Så mycket enklare allt skulle vara om vi slipper ta ansvar för vårt beteende och bara kan hänvisa till vår genuppsättning.
     Det blir emellertid slitsamt för den som samtidigt som genetiken vill förklara allt mer av mänskligt beteende, läser Jonathan Littells mastodontverk De välvilliga – om mänsklighetens största träsk sett från en bödels ögon.
     Som om inte Littells 900 ångestkompakta sidor är nog så jobbiga att läsa.

tisdag, september 02, 2008

Bakvänt tänkt om pigavdraget

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 080902

Nu vill TCO höja pigavdraget till 80-90 procent, läser vi på DN Debatt. För att öka jämställdheten, säger man. Fortfarande har kvinnor för svåra villkor på arbetsmarknaden, eftersom hemarbetet fortfarande till största delen sköts av kvinnor. Dubbelarbetet blir övermäktigt.
     Så när förhållandet mellan arbetsliv och hemarbete blir ohållbart, vill TCO förändra hemarbetet. Det är en självklar ståndpunkt för en arbetsgivarorganisation, eftersom arbetslivet under århundraden har formats efter mäns villkor – hemarbetet sköts av någon annan.
     Men en fackförening? Om förhållandet mellan hemarbete och lönearbete inte fungerar, varför inte ställa frågan: Hur kan vi förändra arbetsförhållandena och arbetsorganisationen på arbetsplatserna så att kvinnor och män kan kombinera familjeliv och arbetsliv?
     Ett skyhögt skatteavdrag för hushållstjänster innebär enbart att vi konserverar näringslivets manligt bestämda villkor och underlättar för kvinnor att agera på dessa manliga villkor.
     En bättre jämställdhetspolitik skulle försöka förändra arbetsvillkoren för både kvinnor och män, så att vardagens pussel inte blir oöverstigligt.
     Att öka jämställdheten mellan produktion och reproduktion, med andra ord.