tisdag, februari 27, 2018

Djupa förfalskningar större hot än falska nyheter

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 180227

Valåret 2018 har inletts. Det märks inte främst på en ökad mängd politiska utspel än så länge, utan på att samhället försöker förbereda sig på olika hotbilder mot valet. På SVT:s nyhetssajt listas de fyra främsta hoten mot valet 2018. 
       Ett hot är påverkan från främmande makt. Med erfarenheter från val i andra länder kan det inte uteslutas att någon främmande makt försöker påverka valet i något avseende.
        Ett annat är hot mot politiker. Ju mer polariserad den politiska debatten blir, desto mer ökar risken för hot och våld mot politiker.
        Ett tredje är extrema politiska rörelser, såväl till höger som till vänster, som i sina extremaste uttryck kan utgöra brottslighet.
        Det fjärde är falska nyheter i sociala medier, där en väsentlig anledning till att skapa och sprida falska nyheter är att förstärka politiska motsättningar som i sin tur försvagar demokratin.
        För att motverka det fjärde hotet – spridning av falska nyheter – har fyra stora medieaktörer gått samman för ett samarbete mot spridning av falska nyheter. Det är initialt Dagens Nyheter Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Sveriges Television som kommer att arbeta enligt gemensamma principer för att faktagranska påståenden i sociala medier och presentera materialet på en gemensam webbplats.
        Fler medieaktörer är välkomna under förutsättning att de arbetar efter samma riktlinjer. Projektet understöds ekonomiskt till viss del av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som ger ekonomiska bidrag till innovations- och forskningsprojekt.

Denna essä berör detta fjärde hot. I vilken utsträckning förekommer falska nyheter? Vilken spridning får de? Vilken påverkan har falska nyheter på människor? Alldeles nyligen har studier publicerats kring förekomsten av falska nyheter dels i anslutning till presidentvalet i USA 2016, dels i några europeiska länder.
        Tre amerikanska statsvetare publicerade i januari 2018 en studie som ger en första bild av konsumtionen av falska nyheter i samband med presidentvalet i USA 2016. De analyserade ett representativt urval om 2 525 anonyma amerikaners trafikdata på webben.
        Forskarna uppskattar att ungefär 25 procent av amerikanerna besökte någon gång en webbplats som publicerar falska nyheter. Dock var en majoritet av dessa webbplatser förespråkare för Donald Trump och följaktligen var webbplatsernas besökare främst Trumpanhängare. 60 procent av alla besök på webbplatser med falska nyheter gjordes av de 10 procent amerikaner med den ”mest konservativa informationsdieten”, som forskarna uttrycker det. Räckvidden är således inte särskilt stor för falska nyheter.
        Studien visar också att äldre amerikaner, över 60 år, var betydligt mer benägna att besöka webbplatser med falska nyheter, än yngre amerikaner. I rapporten slås också fast den stora betydelse Facebook har för att rikta amerikaners uppmärksamhet till falska nyheter.
        Forskarna har enbart studerat falska nyheter som publiceras på webbplatser. Ytterligare studier kommer med största sannolikhet även att göras på andra sociala medier. Där tänker jag främst på Twitter, där möjligheten att skapa så kallade botar som automatiskt kan sprida desinformation är stor.

En liknande studie som den ovanstående har gjorts i Europa, av fyra medieforskare vid Oxford universitet. I denna studie mäts vilken räckvidd falska nyheter har i Frankrike och Italien. 300 webbplatser som publicerar falska nyheter har jämförts med stora nyhetswebbar såsom Le Figaro i Frankrike och La Repubblica i Italien.
        Under 2017 besöktes ingen av webbplatserna med falska nyheter i genomsnitt av mer än en procent per månad av den uppkopplade befolkningen i såväl Frankrike som Italien. Det ska jämföras med Le Figaro, som i genomsnitt per månad når 22,3 procent, respektive La Repubblica, som når 50,9 procent av den uppkopplade befolkningen.
        Forskarna mätte även hur lång tid besökare uppehöll sig på de olika webbplatserna. De mest populära webbplatserna för falska nyheter i Italien besöktes i genomsnitt under 7,5 miljoner minuter per månad och i Frankrike var motsvarande siffra 10 miljoner minuter.
        Även här jämför forskarna dessa mått med den tid besökare uppehåller sig vid etablerade nyhetswebbar. På Le Mondes webbplats spenderade användare i genomsnitt 178 miljoner minuter per månad och motsvarande siffra för La Repubblica var 443 miljoner minuter.

Vad dessa två studier sammantaget visar är att det finns många webbplatser som sprider falska nyheter i USA och i Europa, men att falska nyheter har låg spridning och dessutom till en liten del av befolkningen.
        Det är naturligtvis intressanta resultat. Vad studierna inte säger något om, däremot, är utvecklingen över tid. Minskar eller ökar falska nyheter i omfattning? Minskar eller ökar andelen människor som tar del av falska nyheter? Och framför allt: Övertygas de människor som tar del av falska nyheter om att de är korrekta?
        Vi bör inte låta dessa studier invagga oss falsk säkerhet. De som formulerar och sprider falska nyheter utvecklar med största sannolikhet sin kompetens att göra detta.

Ett hot mot demokratin som hittills inte talats så mycket om, förrän Computer Sweden nyligen skrev om det, är deep fake. Det kan översättas med djupa förfalskningar. Någon har lyckats skapa ett självlärande AI-program som kan byta ut en person mot en annan i ett filmklipp med bra resultat.
        Programmet behöver 500-1 000 olika bilder på en person i olika vinklar för att programmet ska kunna byta ut denne person mot en annan person i ett filmklipp, så att det ser ut som den falske personen uttrycker det den utbytte personen säger.
        Snart kan vi alltså se en politiker göra falska påståenden utan att vi enkelt kan se att politikern ersatt en annan person och dennes uttalanden.
        Kombinationen av deep fake och falska nyheter ter sig mer skrämmande än enbart falska nyheter, eftersom här läggs till en retorisk styrka i form av en till synes autentisk person som hävdar osanningar.
        Deep fake utmanar de medieaktörer som arbetar för att motverka falska nyheter ytterligare.