torsdag, oktober 26, 1995

Förändrar IT högskolan?

Universitetsläraren, nr 14

I Universitetsläraren nr 12 kunde vi ta del av universitetskansler Stig Hagströms framtidsbild av högskolan som en helt annan högskola än dagens. Som orsak till denna förändring anger han informationstekniken. Varför det?

Informationstekniken breder ut sig i samhället med en hastighet ingen annan tidigare teknik haft. Det är begripligt; ingen annan teknik vi sett har haft ett så universellt användningsområde.
    Mycket vi inte kunnat göra tidigare möjliggörs med IT, varför teknikens förtjänster ofta lyfts fram i dag. Annat var det för, säg, 10–15 år sedan. Då ansågs datorer förorsaka både arbetslöshet och sämre arbetsmiljö.
    Stig Hagström beskriver i Universitetsläraren nr 12 framtidens universitet: Uppgiften blir inte som i dag att lära ut, utan att lära. Större fokus kommer att läggas på den enskilde individen och dess inlärningsprocess.
    I stället för lärarmonologer inför hundratals passiva studenter kommer studenter i framtiden att agera mer aktivt i lärandesituationerna. Denna förändring menar Hagström kan hänföras till IT-utvecklingen. Det låter underligt i mina öron.
    Om vi vill kan högskolorna förändra pedagogiken så att studenten aktivt ställer frågor och får svar i lärandesituationen. Om vi vill kan högskolorna i stället för att undervisa i form av lärarmonologer inför hundratals studenter undervisa mindre grupper i seminarieform.
    Ingen av dessa förändringar är teknikberoende; snarare handlar det om ekonomiska villkor och synen på lärandet. Om vi velat, hade vi kunnat genomföra dessa förändringar när som helst – och det utan IT.
    Hagström gör som så många andra informationstekniken till vår tids ledstjärna. Men den intressanta frågan som väcks är varför vi i så många sammanhang relativt oreflekterat och ibland naivt ser IT som räddaren i nöden, när problemen inte nödvändigtvis har med teknik att göra.
    IT är räddningen för demokratin, för skolundervisningen, för kulturen, för universiteten, för... ja, säg något som IT inte är räddningen för. Själv är jag övertygad om att många av bristerna i ovan uppräknade samhällsområden beror på annat än avsaknaden av informationsteknik.