fredag, april 23, 1999

Italiensk ordflykt

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren


När man under en period bor i ett land vars språk man inte behärskar, upplevs en viss isolering i förhållande till nationella händelser. När det tar timmar att med lexikon stava sig igenom några artiklar i en italiensk dagstidning, utgör Herald Tribunes dagliga bilaga Italy Daily en räddning.
   Där finns mestadels korta nyhetsartiklar, men också alltid någon lite mera djuplodande artikel. I ett nummer beskrivs hur italienska språkforskare är oroade för hur det italienska språket utarmas.
   Allt färre talar "ren" italienska, hävdar italienska språk- och kulturforskare. Närmare hälften av befolkningen blandar italienskan med dialektala och utländska ord i vardagssamtal. Denna oro uppstår, nota bene, i ett land där i princip allt utländskt mediematerial (t ex film och teveserier) dubbas till italienska.
   Problemet, menar språkvetaren Tullio de Mauro, kan bero på att italienarna läser allt färre böcker. Enligt en färsk undersökning uppger 64 procent av de italienare med lägst någon form av motsvarande gymnasial utbildning att de inte ens läser en enda bok per år, och 36 procent uppger att de endast läser någon bok per år. Detta gäller även de relativt välutbildade: en fjärdedel av de högskoleutbildade tillhör dem som inte alls läser böcker.
   de Mauro menar att landet saknar ett ansvarsfullt sätt att använda språket och att den låga bokläsningen beror på brister i skol- och bibliotekssystem.
   Artikelförfattaren lägger själv till en historisk orsak: Att såväl kyrkan som fascisterna framgångsrikt har spridit idén om att böcker var farliga, och att vad som skulle läsas måste vara utvalt och sanktionerat från ovan. För många italienare har det betytt en flykt från det skrivna ordet.
   I dag är det emellertid kvinnorna som, i takt med att allt fler italienska kvinnor går vidare till högre utbildning, ser till att lässtatistiken inte försämras.