lördag, april 18, 2015

Nolltrollerans!

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 150418

Att trollen på internet ökar i antal och ställer till med oreda, hotar och hatar är ingen nyhet. Men hur kan vi agera emot dem?

        En löst sammansatt aktivistgrupp i Berlin kallar sig Peng Collective och uppmärksammas nu för deras senaste subversiva tilltag. Projektet kallas ”Zero Trollerance”, på svenska ”nolltrollerans”, det vill säga nolltolerans mot troll. I detta fallet handlar det främst om misogyna troll, för att hindra hot mot kvinnor.
         De har skapat en robot för Twitter som fångar inlägg där typiska trolluttryck används. När ord som ”Feminazi”, ”stupid whore”, ”stupid bitch” och liknande misogyna uttryck återfinns i en tweet, får det misogyna trollet svar med hänvisningar till videos, praktiska råd och tips på hur dennes beteende kan ändras från troll till sansad twittrare.
         De misogyna trollen erbjuds ett sexstegsprogram att följa och de som följer det till det sjätte steget är botat från sin misogyni.
         Nej, det är knappast något troll i målgruppen som genomför något sexstegsprogram, men tanken är att med intelligent humor mixat med allvar öka medvetenheten hos såväl allmänhet som trollen själva om problemet med hot och hat mot kvinnor i offentligheten, på nätet och i detta fall på Twitter.
         Detta är ett exempel på att ”trolla trollen”, det vill säga tillämpa trollmetoder på trollen själva. Om det fungerar vet vi inte, men försöket är intressant.

onsdag, april 15, 2015

Mobiltelefonen lillebrors nya mäktiga vapen

Kultursidan Västerbottens-Kuriren

“Storebror ser dig!” Det har sedan George Orwells roman 1984 fungerat som ett uttryck för den asymmetriska övervakningen mellan staten och dess medborgare. Det är storebror som övervakar medborgaren, medan medborgarens möjligheter att övervaka övervakaren är små.
        I detta sammanhang fungerar naturligtvis den svenska offentlighetsprincipen som ett medborgerligt verktyg för att få insyn i offentlig verksamhet, men denna princip är också relativt unik för Sverige.
         Med dagens mobilteknikutveckling har emellertid medborgaren fått ett kvalificerat verktyg för att övervaka storebror. Vid flera tillfällen har medborgare med mobiltelefon dokumenterat polisiär verksamhet, nu senast när en polisman sköt en obeväpnad afroamerikan i ryggen med åtta skott.
         Polisiära dödsskjutningar har sällan lett till fällande domar. Om det beror på att det saknats bevisning för hur händelsen gått till, blir medborgarfilmer ett väsentligt vapen mot polisiära övergrepp.
         Detta medborgarvapen har blivit så kraftfullt att ett lagförslag i Texas vill göra det olagligt för medborgare att filma polisers förehavanden, rapporterar Houston Chronicle. Undantaget denna lag föreslås ges enbart till tevejournalister som innehar en särskild licens för ändamålet.
         Ett lagförslag som detta ger ett intryck av ett våldsmonopols krampaktiga rädsla för insyn från de medborgare de har uppdraget att skydda. Borde inte ett rättssamhälle uppmuntra medborgare till att bidra till att brottsliga handlingar upptäcks så att de som utför dem kan lagföras?