tisdag, november 18, 2008

Den intellektuelles tid är nu

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein retar gallfeber på bloggosfären med sin liknelse av bloggvärlden som en kloak: ”att titta in i denna sfär är som att öppna locket till en kloakbrunn”, skriver han. Han avslutar sin drapa med ett pessimistiskt anslag: ”Den deliberativa demokratiteorins vackra tanke om det civiliserade meningsutbytet som demokratins grundbult tycks med bloggandets hjälp komma allt längre bort.”
     Som av en händelse (som alltid) springer jag på en amerikansk kollega till Rothstein som hävdar motsatsen. Professorn i International Politics, Daniel Drezner, menar i en artikel i The Cronicle Review att den publike intellektuelle har aldrig haft så goda möjligheter att vara verksam som i dag.
     Att det finns bloggare som häver ur sig det ena och det andra, eller bloggare som inte tillför det offentliga samtalet något, kan inte tas som intäkt för att hela bloggosfären är en kloak. Eller som Drezner skriver: ”This would be like arguing tha Hustler discredits Harper’s as an appropriate venue for publication”.
     Att det finns skitiga bloggar, betyder inte att min blogg är skitig. Eller din. Alla medier drar till sig osmakligheter, trams och uselt innehåll. För att citera Drezner på nytt: ”whenever a new media is invented, pornography soon follows”.
     Den som inte hittar intressanta bloggar som tillför det offentliga samtalet kvaliteter utöver traditionella media, har överhuvudtaget inte sökt. Det är i bloggosfären vi hittar intellektuella i dag. Det fattar naturligtvis även de intellektuella.

Inga kommentarer: