måndag, november 17, 2008

Att skydda det som inte finns

Ännu ett branschuppror mot fildelning publicerades på DN Debatt den 13/11. Det känns som om vi flyttats fyra år tillbaka i tiden. Men det som gör mig mest ledsen i ögat är att en av Sveriges intellektuella, som jag alltid hållit högt, också skriver under.
     Akademiledamoten och historikern Peter Englund skriver under på att ”fantastiska kreatörer” numera inte kan leva på sitt skapande. Detta är retorikens patos som syftar till att väcka känslor, men som saknar logos, det vill säga argument eller empiriska bevis.
     Englund skriver dessutom under på att ”den nya kreatörsskyddslagen är bra”, vilket innebär en gradvis nedmontering av rättsstaten genom privatisering av rättsskipningen och ökade integritetskränkningar som saknar proportioner.
     Men det märkligaste är att Englund skriver under på dessa termer – ”fantastiska kreatörer” och ”kreatörsskyddslagen”. Den 13 september 2007 skriver Englund följande om kreativitet på sin blogg:
”’Kreativitet’. Bara ordet gör mig misstänksam. Det finns nämligen en ironisk paradox här. Människor som har denna egenskap använder aldrig ordet. Det är ett utifrån-begrepp. Vilket ofta demonstreras med plågsam tydlighet. (…) ’Kreativitet’ tillhör nämligen de där fenomenen som inte låter sig analyseras utifrån. Eller analyseras alls, utifrån någon rimlig tolkning av ordet.”

Englund skriver under på att skydda ett fenomen han har starka tvivel kring. Och om det funnes, till och med skulle kunna förstärkas med digitaliseringens essens; kopierandet.

Inga kommentarer: