lördag, november 15, 2008

Dödar datorvanor läsvanor?

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 081115

Som vore det en respons till min artikel här på sidan om den amerikanska debatten kring IT och Internets påverkan på människors läsvanor i USA (12/11), har Kulturrådet publicerat undersökningen Nya kulturvanor där svenska förhållanden undersöks.
     Här visas att omfattningen av bokläsandet i Sverige är relativt konstant, men att det mellan olika befolkningskategorier skiljer sig. Mäns läsande sjunker stadigt, medan kvinnors litteraturintresse ökar lika stadigt.
     Hos den yngre generationen, som Mark Bauerlein är orolig för i sin bok The Dumbest Generation (som jag refererade till i min förra artikel), är också skillnaderna markanta, men på ett annat sätt. Såväl bland de yngre kvinnorna som de yngre männen har läsandet gått kraftigt tillbaka under de senaste decennierna.
     Bauerleins hypotes är att ungdomars läsande konkurreras ut av Internet; ungdomarna chattar, läser bloggar och pratar i olika forum på nätet i stället för att läsa litteratur.
     I Sverige har andelen av befolkningen som har tillgång till dator och Internet hemma ökat explosionsartat. I dag har 82% av befolkningen dator hemma – bland undomarna är tillgången i det närmaste hundraprocentig.
     Det skulle kunna ses som en bekräftelse på Bauerleins hypotes: när Internetanvändningen ökar, minskar läsningen. Dock får vi inte blanda samman kronologiska samband (att två saker sammanfaller i tid), med kausala samband (att det ena orsakar det andra).
     Vi kan inte vara säkra på att det är en ökad Internetanvändning som orsakar ett lägre intresse för att läsa böcker bland ungdomar.
     Men visst verkar det sannolikt?

2 kommentarer:

Tänkvärt... sa...

Denna kommentar är ett svar på båda dina inlägg gällande litteratur vs Internet.

Av det du skriver anar jag att du tillhör de som anser att det är berikande med litteratur, jag sållar mig själv till den skaran. Det är fantastiskt att i ett ögonblick kunna uppleva historien som om den pågick i nuet, förflytta sig mellan världsdelar, inta olika huvudroller och blir berörd av känslor av sorg, kärlek, skräck, desperation och hopplöshet.

Men vad är litteratur - egentligen?

Det tryckta ordet?
En linjär historia?
Någon annans berättelse?
En återblick i historien?
Ett nedtecknat livsöde?

Det svalnande intresset för litteratur i den tryckta, linjära bemärkelsen må vara en intressant och kanske korrekt iaktagelse. Men att detta beteende även innebär en fördumning av den unga människan är en ovanligt oreflekterat påstående.

En alternativ tolkning skulle nämligen kunna vara att det idag är nätet som tar ungdomarna ut på deras livs resa till jordens alla hörn och möten med skilda kulturer. Ungdomar spenderar timmar daglien i alternativa världar där de an inta rollen som någon annan, pröva känslor och möta andras reaktioner. Bloggosfären är fylld med livsberättelser och historiska vingslag. Det må vara med hjälp av ett annat media än Guthenbergs uppfinning men måste det verkligen innebära att upplevelsen håller en sämre klass?

För vad är litteratur - egentligen?

P O Ågren sa...

Fördumningen är Mark Bauerleins tolkning av ett stort antal undersökningar av amerikanska ungdomars intellektuella färdigheter - som relativt entydigt pekar nedåt.

Ditt sätt att ställa frågan om vad litteratur är, uppfattar jag som ytterst plausibelt; frågan ska naturligtvis alltid vara levande.

Möjligen kan vi hålla öppet för att den enorma fragmenteringen av texter på nätets alla möjliga platser också kan ge människor det som böcker kan ge - men låt oss förhålla oss kritiskt. Frågan är om nätet kan ge oss det sköna; det som förledet i skönlitteratur syftar på: gestaltningen av människans villkor i världen, sökandet efter den sanning som inte är empiriskt avbildande.

Låt oss läsa Sven Birkerts på nytt, i ljuset av nätets fragment, där han pläderar för den djupa läsningen, för den vertikala läsninen i stället för den horisontella, där han argumenterar för betydelsen av att litteratur är ett fysiskt objekt; taktil, audiell.