måndag, maj 30, 2005

Om studenters föreställningar

På Expressens kultursida skriver i dag professorn i spanska, Inger Enkvist, om hennes upplevelser av lata studenter och undervisning som serviceinrättning. I populistisk anda och helt i avsaknad av självkritik och med samma intensitet anda som i tidigare böcker

För om studenter kan vidmakthålla en självbild av att de är kunder och en föreställning om att lärare är servicepersonal beror det ju enbart på att universitetslärare bejakar dessa föreställningar. Annars skulle de knappast leva vidare. Och inte med ett ord diskuterar hon det ekonomiska resurstilldelningssystemets effekter på sådana föreställningars framväxt.

Inga kommentarer: