torsdag, april 18, 1996

En lady på nätet

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 960418


LADY ADA LOVELACE, dotter till poeten Lord Byron, har fått ge namn till en svensk tidskrift för kvinnor och av kvinnor på Internet: Ada. Det är journalisten Ana L Valdés och Eva von Pepel som bestämde sig för att skapa en agora ˇ ett torg ˇ för kvinnor i den annars så mansdominerade cybervärlden.
    Lady Lovelace brukar ses som den första kvinnan i datorhistorien. Hon intresserade sig på 1830-talet av naturvetenskap och teknik, utan att ha möjlighet till utbildning ˇ på grund av hennes könstillhörighet. Hon kom främst att fascineras av Charles Babbages ideer om en automatisk räknemaskin, men såg också andra möjligheter med vad som drygt hundra år senare kom att bli den första elektroniska datorn.
    Där Babbage såg beräkningar som det viktigaste tillämpningsområdet, såg Lovelace att en sådan maskin skulle kunna användas till såväl musikkomposition som att skapa grafiska bilder. Därmed får man väl säga att denna kvinnliga datorpionjär ligger helt rätt i tiden i dag.
    Tidskriften Ada tar i sin programförklaring ställning för det klassiska internetidealet: att aktivt arbeta för att behålla Internet fritt för debatt och utbyte av information. Tidskriften ställer sig bakom organisationer som Electronic Frontier Foundation och Cyber Rights Organization, vilka arbetar för att motverka censurlagar och andra former av förbud på Internet.
    Innehållet i första utgåvan av Ada är ett smörgåsbord av internetdebatt, konst, krönikor, tips för internetabonnemang, insändare och mycket annat. Sidorna är snyggt illustrerade med konstverk av olika konstnärer.
    Dessutom – något som borde intressera bibliotekarier som arbetar med CD-ROM och Internet – finns recensioner av multimediaprodukter av skiftande slag. Det är emellertid främst redan publicerade artiklar (framför allt i Dagens Nyheter) av Ana L Valdés.
    Det intressantaste inslaget är att den till och från provokativa och anarkistiska konstnären Channa Bankier i avdelningen Galleriet presenterar ett antal – 15 noga räknat – alster av sin konst. Hon kommer dessutom att presentera sina favoritkonstnärer i varje nytt nummer. Elektroniska tidskrifter fungerar enligt min mening väl när det gäller att visa konst.
    Ada är den intressantaste svenska nättidskriften jag har sett sedan Art Bin startade förra året. Och även om redaktörerna anger att detta är en tidskrift för kvinnor, bör det inte hindra män från att upptäcka den.
    Internetadressen är: http://www.algonet.se/~agora/ada/ada.htm.

Inga kommentarer: