torsdag, maj 19, 2005

Om prissättning på digitala produkter

När iTunes äntligen bestämmer sig för att sälja musik över nätet i Sverige, blir deras prissättning intressant. Hur prissätter man digitala produkter, vars främsta egenskap är att marginalkostnaden för att producera en extra produkt närmar sig noll och när en stor del av produktionsprocessen (leverans, skivbränning och paketering) har överlåtits till konsumenten?
     I en industri som baseras på tillverkning och försäljning av materiella produkter, har ofta en kostnadsbaserad prissättning tillämpats. Det innebär att tillverkaren lägger ett lämpligt påslag på produktionskostnaden och priset är därmed satt.
     När det gäller tjänster tillämpas ofta en värdebaserad prissättning. Det innebär att säljaren uppskattar värdet av tjänsten för kunden och prissätter utifrån den uppskattningen, snararen än produktionskostnaden.
     Ett annat sätt är konkurrensprissättning, det vill säga att en aktör sätter pris på en vara eller tjänst utifrån konkurrenternas pris. Oftast blir priset i stort detsamma som konkurrenterna, vilket innebär att någon priskonkurrens inte infinner sig.
     iTunes med en prissättning om 9 kr per låt och 90 kr per album verkar främst ha utgått från iden om konkurrensprissättning, eftersom priset ligger nära konkurrenternas.
     Vilket skulle priset bli om iTunes skulle tillämpa värdebaserad prissättning? Vilket värde tillmäter konsumenterna tjänsten?
     Vilket skulle priset bli om en kostnadsbaserad prissättning tillämpas? Vad kostar det egentligen att producera musik till ett album?
     Huruvida iTunes har satt ett korrekt pris eller inte, beror på om såväl risken som merarbetet att ladda hem ett album via BitTorrents är värt 90 kronor hos konsumenterna. Om nedladdningen minskar betydligt är priset korrekt satt. Om nedladdningen fortsätter i samma skala är priset för högt satt.

Inga kommentarer: