tisdag, mars 04, 2003

Att se till de sina

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 030304

Egentligen är det lite svårt att förstå upprördheten över att regeringen skjuter upp beslutet om att höja taket i föräldraförsäkringen.

Det är till och med lite svårt att förstå varför just denna ersättningsnivå ska höjas i stället för någon annan, särskilt om man tar på sig genusglasögonen.

Att höja taket från dagens 80 procent av ca 24 000 kronor per månad till 80 procent av ca 32 000 gynnar framför allt män, eftersom män generellt har högre lön än kvinnor. Då skulle fler män kunna vara hemma med barnen. Det är väl bra?

Mja. Inte formuleras något förslag för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att vara föräldralediga, som exempelvis att höja ersättningsnivån från 80 till 90 procent. Det skulle framför allt gynna lågavlönade kvinnor.

Det är som vanligt. Inom kvinnodominerade områden kan alltid löner och ersättningsnivåer hållas lågt – vårdyrken, omsorgsarbete och så vidare.

Så snart andelen män ökar inom ett sådant område, ser dock patriarkatet till att höja nivåerna. Att se till de sina är en manlig skicklighet. Se bara på bolagsstyrelser, vd:ar, högre tjänser vid universitet med mera.

Ur jämställdhetssynpunkt vore det emellertid bättre att förbättra löneläget inom de kvinnodominerade sektorerna på arbetsmarknaden samt att höja ersättningsnivån. Om lågavlönade kvinnor länge har kunnat vara föräldralediga med dagens ersättningstak, bör även högavlönade män kunna det.

Om bara viljan finns.

Inga kommentarer: