torsdag, februari 19, 2015

Att tämja ett nätforum

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 150219

När Aftonbladets chefredaktör Jan Helin intervjuas av Medierna i P1 (14/2 -15) kring Aftonbladets granskning av hot och hat på Flashback framstår ett ytterligare syfte med granskningen, utöver de vanligast uttryckta.
        Det vanligaste syftet är att avslöja offentliga personers dubbla agendor; att människor med offentliga uppdrag och funktioner agerar under förment anonymitet med kvinnohat, rasism och rena hotelser mot människor de ogillar. Gör man det i ett stort offentligt forum som Flashback får man finna sig i att såväl granskas som kritiseras.
         Syftet, säger Jan Helin till Medierna, är inte alls att försöka stänga Flashback, utan att granskningen ska leda till en debatt och förhoppningsvis en utveckling av Flashback till ett forum som på riktigt vidgar yttrandefriheten och inte som nu, riskera att inskränka yttrandefriheten”.
         Detta syfte leder tankarna till domesticering. Domesticering innebär ett slags tämjande av något ursprungligen vilt och självständigt, där resultatet av tämjandet utgör människans kontroll över det som tämjts.
         Det är inte nytt inom IT-forskning. Hur teknik i allmänhet och IT i synnerhet kan anpassas till människors vardagsliv har varit föremål för flera studier. Vanligtvis har det dock handlat om hur enskilda människor tar tekniken till sig i sin vardag.
         Aftonbladet vill dock inte tämja en teknik för att själv anamma tekniken. Aftonbladet vill bidra till att öka samhällets kontroll över anonyma, publika nätforum som Flashback, för att reducera risken att människor utsätts för näthat.
         Flashback framstår i Aftonbladets granskning som en primitiv vilde som måste assimileras och socialiseras till den samhällskultur som Flashback verkar i. Och i denna kultur blir vi allt mindre toleranta mot hat och hot under hypotetisk anonymitet på nätet.

P O ÅGREN

Inga kommentarer: