söndag, december 23, 2012

Digital drift


Jag har publicerat en ny bok; spridda essäer som sammanfogats. Titeln är Digital drift. Den finns tillgänglig på exempelvis Adlibris, CDON och Bokia, liksom fritt i pdf-format.

Digital drift innehåller fjorton essäer som var för sig söker fånga teknikens drift, internets förändring och hur det allestädes närvarande internet påverkar vår tillvaro. Vilket inflytande har vi över våra nätjag? Hur förändras vårt beteende i en tid när övervakningen av oss medborgare ökar?

Internet förändras ständigt, samtidigt som vi överför beteenden från internet till våra liv utanför nätet. Om det fortfarande är möjligt att särskilja en tillvaro utan internet från en tillvaro med internet, vill säga. Digital drift pekar snarare på en sammansmältning.

2 kommentarer:

Per Herngren sa...

Den verkar väldigt intressant! När jag försöker ladda ner den på pdf länken så får jag bara kod. Har du en fungerande länk till pdf versionen?

P O Ågren sa...

Roligt att höra. Pdf-filen ligger på en provisorisk plats nu, och kommer att finnas på en bättre plats när det blir vardag. Men jag har mejlat dig boken på din gmail-adress.