torsdag, februari 12, 2015

SvD testar kulturella aktiverare

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 150212

I essän Delandet är meddelandet” (VK Kultur 141209) diskuterade jag mekanismer och förutsättningar för att öka spridbarheten av digitalt material på internet. Utgångspunkten var boken Spridbar media av medieforskarna Henry Jenkins, Sam Ford och Joshua Green (Daidalos, 2014).
        Ett nyckelord för att nå hög spridbarhet är publikdeltagande. Digitala medieproducenter bör inte se publiken som passiva åskådare, utan som aktiva deltagare. För att skapa aktiva deltagare måste digitala medieproducenter skapa “kulturella aktiverare”.
         Svenska Dagbladets kulturdel uppvisar en klockren tillämpning av publikdeltagande och kulturella aktiverare i dess nya projekt där läsare inbjuds att rösta på de böcker som läsarna vill att kulturredaktionen ska recensera.
         En kulturredaktion får enormt många fler böcker än recensioner som får plats på kultursidorna. Urvalet är väsentligt. Vad SvD och dess nya kulturredaktör Lisa Irenius gör är att undersöka om urvalet av recensionslitteratur kan utgöra en kulturell aktiverare som ökar publikdeltagande och därmed spridandet av SvD:s kulturinnehåll.
         Kritiken kom snabbt i sociala medier. I koncentrat: Varför skulle läsare vara bättre skickade att göra recensionsurvalet än kulturredaktörer och litteraturkritiker?
         Den kritiken torde dock kunna bemötas med att det inte handlar om att göra bättre urval, utan om att öka spridbarheten.

Inga kommentarer: