onsdag, mars 10, 2010

Smickra med Flattr

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 100310

Att dela filer är det enda man kan använda internet till, som jag brukar säga. Rent tekniskt, alltså. Ett klick på en webbsida, ett skickat mejl, ett inlägg på en chattsida, en kommentar på en blogg – allt är filer som delas. Men det är inte riktigt vad som avses med termen "fildelning". Fildelning har en social sida som representeras av uttrycket "sharing is caring". Att dela med sig är att bry sig om.
          Vi har dock länge saknat ett system för att av omsorg dela annat än filer. Tills nu. Peter Sunde, medgrundare till Pirate Bay, har skapat en ny delningstjänst på nätet: Flattr: ett monetärt delningssystem, ett donationssystem. Det finns enbart i en betaversion för test i en snäv krets ännu, men det framstår som synnerligen enkelt.
          Du sätter in ett månatligt belopp på ett konto. När du har stött på något intressant på nätet som du vill visa din uppskattning, klickar du på dennes Flattr-knapp. När månaden är slut delas ditt månadsbelopp mellan de Flattr-knappägare du har uppskattat.
          Gammelmedia har redan tolkat Flattr som ett betalningssystem från fildelare till upphovsmän för upphovsrättsintrång. Tongivande bloggare tolkar däremot Flattr som ett donationssystem, ett system som är koherent med fildelningskulturen, inte med en gammelkapitalistisk betalkultur.
          Den som får en skärv via Flattr – blir "flattrad" – ser inte vem som donerat, vilket är en förutsättning för en betalning. Dessutom kan vem som helst flattras, inte enbart artister eller kulturskapare vars verk delas. Och som det sig bör i nätets delningskultur: Det går inte att ta emot utan att själv ge. För att bli flattrad, måste du själv ha ett Flattr-konto.
          Det problem Peter Sunde dock måste jobba med för att få tjänsten att fungera är att minimera omkostnaderna för Flattr-användarna; att reducera transaktionskostnaden, för att tala ekonomispråk. Dennas storlek kan ensamt avgöra om den kritiska massan uppstår.

Inga kommentarer: