tisdag, mars 31, 2009

Jag tände en extra lampa i lördags

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 090331

I lördags tände jag en extra lampa, sådär vid halvniotiden på kvällen, och hyllade idén om elektricitet. Det finns några banbrytande tekniska uppfinningar som gjort att människan har gjort kvalitativa språng i utvecklingen – språket, hjulet, tryckpressen, för att nämna några. En av de mest banbrytande är elektriciteten.

Elektriciteten har rent materiellt bidragit till minskad fattigdom, ökad levnadsstandard och minskade umbäranden. Elektriciteten bidrar både bokstavligen och symboliskt till upplysning – en upplysning som innebär att vi är fria att tänka, läsa, yttra oss och skriva i lampans sken utan att vara beroende av naturligt ljus.

Är det denna uppfinning de infernaliskt skickliga kampanjmakarna bakom WWF:s initiativ Earth Hour menar att vi skulle protestera mot i lördags? Eller är det människans fantastiska förmåga att skapa bättre levnadsvillkor för sig själv som vi skulle demonstrera mot? Önskar de oss tillbaka till medeltidens mörker?

Hur många människor i världens fattiga områden skulle inte få bättre villkor om de hade tillgång till ren och billig energi?

Då närmar vi oss det verkliga problemet, som kampanjer som dessa enbart lyckas dölja (och den konspiratoriskt lagda måste fråga sig om inte det också är huvudsyftet...). Problemet är inte att vi låter elektriska lampor lysa upp mörkret.

Problemet är att de frågor som rör produktion av elektricitet omfattas av en apolitisk laissez faire-modell, där energibeslut i huvudsak överlåts till marknadens mekanismer, som ständigt söker det billigaste.

Politikens grundläggande uppgift är söka det bästa för så många som möjligt. Därför borde vi snarare protestera mot att politiken inte lyckas fatta beslut som innebär att vi har en rent producerad och solidariskt fördelad elenergi över hela jorden.

3 kommentarer:

Dunkels sa...

Heja, PO! Alldeles riktigt påpekat och alldeles underbart icke-PK.

P O Ågren sa...

Tack, Elza, tack. Motvalls är mitt mellanamn...

Anonym sa...

hahaha så väldigt dumt skrivet

jag tänker att du kör med nån slags dubelironi (motsatsen vore förskräcklig). huvudproblemet är förstås inte att el är en fiffig och användbar uppfinning, utan för att mänskligheten änvänder på tok för mycket till fel saker. eftersom det helt uppenbart leder till problem som te x växthuseffekt eller gigantiska kostnader för kärnbränslehantering. problemet är INTE hur t ex WWF väljer att lägga upp sin kampanj.

att 'politiken' inte lyckas komma fram till 'det bästa' är kanske inte märkligare än att vi människor ÄR olika och gör olika prioriteringar. jag väljer då att kocentrera mig på de politiker som faktiskt fattat galloppen (istället för som du att klumpa ihop dem och betrakta allt som samma skrot och korn). jag kommer att rösta på Miljöpartiet.

/Rickard Nygren