fredag, februari 13, 2009

Humboldts ande svävar fortfarande

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 090213

I höstas genomfördes en stor (över 7 000 respondenter) studie kring högskolans viktigaste uppgifter, nu och i framtiden. Det går att göra några intressanta nedslag i studiens resultat. Vad är högskolans viktigaste uppgifter? Enligt lärarna är det att bedriva grundforskning, ge god utbildning, att främja ett bildningsideal och att delta i samhällsdebatten.
     Lärarna menar också att dessa viktigaste uppgifter är högskolorna allra sämst på att leva upp till. Det måste tolkas som att högskolan tvingar fram en verksamhet som står i bjärt kontrast till dess lärares preferenser. Det låter inte alls bra.
     Allra minst viktigt anser lärarna vara att kommersialisera forskning, att snabbt strömma studenter genom utbildningen, att vara lyhörd för samhällets och arbetslivets önskemål samt att samverka med näringslivet.
     Studenter har delvis motsatt uppfattning. Högskolans viktigaste uppgifter enligt dem är det som lärarna anser minst viktigt – att samverka med näringlivet och tillgodose dess krav. För att högskolan ska bli ännu bättre i framtiden, menar studenter att fler undervisningstimmar, mer praktig och ett tydligare samarbete med lokala arbetsgivare, är viktiga faktorer.
     Lärarna å sin sida menar att det som kan höja högskolans kvalitet generellt är att öka anslagen till grundforskning, att ge lärosätena eget kapital att förvalta fritt och långsiktigt, att bli mer delaktiga i samhällsdebatten – och att höja lärarnas löner. Det sistnämnda instämmer dock studenter lojalt med.
     Visst anar vi den tyske universitetsreformatorn Wilhelm von Humboldts ande svävandes över lärarnas värderingar av högskolans uppgifter?

Inga kommentarer: