tisdag, december 19, 1995

Kultur på nätet

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 951219


EN BLAND de bättre kulturtidskrifterna på Internet är faktiskt svensk. Den heter The Art Bin och återfinns i både en svensk och en engelsk version. Redaktören och formgivaren Karl-Erik Tällmo har lyckats med att inte bara överföra – det vill säga digitalisera – en tidskrift till Internet, utan han har också funderat en del över en tidskrifts utformning för detta medium.
    Nummer tre – eller den andra uppgraderingen, som det heter på nätet – av The Art Bin har nyligen kommit ut. Kommit ut förresten, finns att hämta, är ett rimligare uttryck. På nätet kommer inget ut; allt hämtas. Distributionen av digitala tidskrifter fungerar omvänt vad vi är vana vid.
    Vi får ta del av en miniutställning av en av Sveriges seriepionjärer, Oskar Andersson (1877–1906), vars kanske mest kända serie är "Mannen som gör vad som faller honom in". En absurd serietecknare vid seklets början, väl värd att upptäcka.
    I ett par andra utställningar visas både datorrelaterad och "vanlig" konst av konstnärerna Teresa Wennberg och Kent Wahlbeck. Och kanske är det främst konst som gör sig extra väl i datormediet. Tidskriften laborerar med olika inramningar till konstverken som därmed kan förstärka (till och med förändra?) intrycket.
    Dessutom får man sig till livs poesi av Linda Hedendahl; dikter som inte tidigare publicerats. Detta visar också på en viss kvalitet med digitala mått mätt. Det är annars vanligt att Internet ses som ett andrahandsmedium, där man publicerar sådant som redan är publicerat någon annanstans.
    Adressen på nätet är http://www.algonet.se/ artbin/aashome.html

Inga kommentarer: