fredag, mars 09, 2007

Baudrillards död har inte inträffat

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 070309

Jag läser i BBC News att den franske sociologen Jean Baudrillard har dött, 77 år gammal, efter en tids sjukdom. Märkligt, eller kanske snarare symptomatisk, är att BBC News publicerar nyheten under kategorin ”Entertainment”.
     Baudrillard kommer att bli ihågkommen som en av de tidigaste och mest inflytelserikaste postmodernisterna. 1979 publicerade Jean François Lyotard det första filosofiska arbetet om postmodernitet: The Postmodern Condition.
     Där Lyotard främst rörde sig inom kunskapsteorins och vetenskapens domän, undersökte Baudrillard samhällets och kulturens postmodernitet.
     Två år efter Lyotard skrev Baudrillard ett för postmodern teori grundläggande verk: Simulacra and Simulation. Här definierar Baudrillard begreppet postmodernitet som ”den enorma process av meningsdestruktion”.
     Men främst är Baudrillard känd för att ha myntat termen ”hyperverklighet”. I det postmoderna tillståndet, menar han, har världen förvandlats till en enda simulerad verklighet, förmedlad av media, men som inte representerar något annat än sig själv – en hyperverklighet.
     I det postmoderna tillståndet sker en kulturell implosion. Alla gränser har upplösts, klassmotsättningar, kulturella olikheter och könsskillnader – allt är upplöst och ersatt av en bildväv av simulerade tecken utan referenser till någon verklighet.

Baudrillard var sällsynt provokativ. 1991, strax efter Gulfkriget i Mellanöstern, retade han gallfeber med boken The Gulf War did not take place. Särskilt upprörda blev naturligtvis anhöriga till stupade och skadade soldater.
     Baudrillards idé var dock att problematisera frågan om vad ett krig är. Han visade hur krig minst lika mycket handlar om att skapa ett informationssystem; att maskera händelser, att förmedla olika intryck som gagnar respektive sida, att dölja planer och misslyckanden och att simulera olika skeenden.
     Något år efter terroristattacken mot World Trade Center förklarade Baudrillard terroristernas handlande i boken The Spirit of Terrorism utifrån hans idéer kring symboliskt krig och symbolisk död. Terrorismens anda, menade han, är att skapa död som blir mer än verklig, det vill säga en död som också blir symbolisk.
     Och det är klart amerikaner blir förbannade när en fransk postmodernist skriver att det var den amerikanska hegemonin, västvärldens ekonomiska och ideologiska dominans över övriga världen som skapade förutsättningar för attacken – och att i en symbolisk mening begick Twin Towers självmord.

Baudrillard har kallats en ”grym teoretisk extremist”. Aldrig medhårs. Alltid egensinnigt. Ständigt intressant. Även efter hans död.
     Han var övertygad om mediernas kapacitet att bestämma vår verklighet. Vår föreställning om vad ett mänskligt subjekt är bestäms av medierna, underkastade som vi är den simulerade verkligheten – hyperverkligheten.
     Därför är det ironiskt att BBC News etiketterar nyheten om Baudrillards död som underhållning.

Inga kommentarer: