onsdag, april 15, 2015

Mobiltelefonen lillebrors nya mäktiga vapen

Kultursidan Västerbottens-Kuriren

“Storebror ser dig!” Det har sedan George Orwells roman 1984 fungerat som ett uttryck för den asymmetriska övervakningen mellan staten och dess medborgare. Det är storebror som övervakar medborgaren, medan medborgarens möjligheter att övervaka övervakaren är små.
        I detta sammanhang fungerar naturligtvis den svenska offentlighetsprincipen som ett medborgerligt verktyg för att få insyn i offentlig verksamhet, men denna princip är också relativt unik för Sverige.
         Med dagens mobilteknikutveckling har emellertid medborgaren fått ett kvalificerat verktyg för att övervaka storebror. Vid flera tillfällen har medborgare med mobiltelefon dokumenterat polisiär verksamhet, nu senast när en polisman sköt en obeväpnad afroamerikan i ryggen med åtta skott.
         Polisiära dödsskjutningar har sällan lett till fällande domar. Om det beror på att det saknats bevisning för hur händelsen gått till, blir medborgarfilmer ett väsentligt vapen mot polisiära övergrepp.
         Detta medborgarvapen har blivit så kraftfullt att ett lagförslag i Texas vill göra det olagligt för medborgare att filma polisers förehavanden, rapporterar Houston Chronicle. Undantaget denna lag föreslås ges enbart till tevejournalister som innehar en särskild licens för ändamålet.
         Ett lagförslag som detta ger ett intryck av ett våldsmonopols krampaktiga rädsla för insyn från de medborgare de har uppdraget att skydda. Borde inte ett rättssamhälle uppmuntra medborgare till att bidra till att brottsliga handlingar upptäcks så att de som utför dem kan lagföras?

Inga kommentarer: