måndag, september 09, 2013

Internet trasas sönder

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 130907 

 Snowdens avslöjanden av NSA:s övervakning blir allt allvarligare. Nu avslöjas att NSA har satsat stora resurser på att dekryptera kommunikation som tidigare ansetts säker. 
           Man har genom superdatorers råstyrka knäckt krypteringskoder. Man har genom tekniktillverkare och internetleverantörer fått tillgång till så kallade bakdörrar i exempelvis internetservrar. 
            Detta utgör ett veritabelt hot mot internets själva infrastruktur. Internet trasas sönder av NSA:s aktiviteter. Ekonomiska transaktioner via internet är inte längre säkra verksamheter. Vårdgivare kan inte förlita sig på att man kan skicka känslig patientinformation mellan sig via internet. 
           Att lämna känsliga uppgifter till myndigheter som Skattemyndigheten eller Försäkringskassan måste övervägas. Internetröstning blir fullständigt otänkbart. Exemplen kan göras otaliga för verksamheter som kräver säker informationsöverföring. 
            Det som oroar mig allra mest är vilka andra än NSA som hittar bakdörrar. När den oron blir allmängods, har tilliten till allt som påstås vara säker överföring på internet upphört. 
            Kvar är ett trasigt internet.

Inga kommentarer: