torsdag, september 19, 2013

Att särskilja uppdragen

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 1309019

På sin första dag på jobbet fick nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson minst lika många frågor om abortmotstånd och Livets Ord-engagemang som frågor om arbetsmarknadspolitik. Hennes upprepade svar var att hennes tro är en privatsak. 
            Det är ett alldeles rimligt svar i ett sekulärt samhälle. Frihet till vilka trosföreställningar som helst, parat med en total åtskillnad mellan stat och trossamfund, är det sekulära samhällets signum. 
            Svantessons engagemang i församlingen Kristet center antyder emellertid att det handlar om mer än en privat tro. Medlemmarna i denna församling har nämligen till uppdrag ”att vara Guds medarbetare för Guds Rikes utbredning genom att stå Satan emot och att i den Helige Andes kraft verka för människors frälsning, befrielse, helande och upprättande på alla livsområden”. 
            Det är ett rent imperialistiskt uppdrag. Vi kan bara hoppas att det imperialistiska uppdraget inte får alltför stort inflytande på hennes politiska uppdrag som minister i regeringen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Citatet från församlingen skulle väl kunna hänföras under rubriken "Mission".
I "Kyrkoordningen för Svenska kyrkan" finns fyra grundläggande uppgifter för församlingen:
Fira gudstjänst
Bedriva undervisning
Utöva diakoni
Mission

Vad gör vi då med de ministrar som tillhör Sv.Kyrkan? De är alltså också medlemmar i församlingar som bedriver imperialism.

Ja, vad gör vi då med självaste religionsfriheten. Den påstås ju vara en grundlag....

/Daniel Gustavsson