tisdag, september 24, 2013

Institutionell rasism

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 130924

DN:s avslöjande om Skånepolisens register över romer är nog det allvarligaste avslöjandet kring rasism och diskriminering vi sett inom överskådlig tid. 

          Rasism kan vara individuell – en enskild person uttrycker rasistiska uppfattningar. Rasism kan vara strukturell – i samhällets informella eller formella normer kan finnas inslag som underordnar en viss grupp människor. I fallet med detta register har det gått ännu längre. Rasismen är institutionell – i statens och myndigheters vedertagna agerande underordnar grupper av medborgare.
          Det är även intressant att ta del av Computer Swedens artikel om den programvara som polisen använt för registreringen. Den kallas Analyst’s Notebook från IBM. Vad programvaran gör är att stödja skapandet av sociogram med hjälp av övervakningsdata.                         
           Med sociogram avses olika former av nätverk mellan övervakade människor för att koppla ihop olika uppgifter om de övervakade: individer och händelser, men framför allt generera mönster och trender hos de övervakade individerna. Enligt IBM är denna programvara ypperlig för att "öka förståelsen för strukturen, hierarkierna och metoderna i nätverk med kriminella, terrorister och bedragare".
          Detta leder till två ytterst problematiska slutsatser. Den första är att vi överlåter till programvaror att på förhand definiera vilka individer som utgör ”kriminella, terrorister och bedragare” innan åtal eller domstolsförhandling skett.
          Den andra är att Skånepolisen uppenbarligen uppfattar romer som just ”kriminella, terrorister och bedragare” enbart på grund av sin etnicitet. Det är precis vad som avses med institutionell rasism.

Inga kommentarer: