onsdag, december 16, 2009

Skivbolagens vara?

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 091216

Vi har på nyhetsplats kunnat läsa om doktoranden Daniel Johansson och Markus Larssons rapport från KTH om den svenska musikbranschens ekonomiska utveckling under åren 2000-2008 – en tidsperiod när kopiering av filer på internet ökade markant. Totalt sett har intäkterna ökat något för musikindustrin i sin helhet – trots att försäljningen av digitala exemplar har minskat.
       Rapporten visar en tydlig tendens – skivbolagens intäkter har minskat medan intäkterna för branschen som arrangerar liveframträdanden har ökat. Och framför allt: musikutövarnas intäkter har ökat genom livespelningar och intäktsorganisationer som exempelvis Stim, Ifpi och Sami.
       Denna rapport säger med viss emfas samma sak som vissa tidigare undersökningar antytt: Genom att den inspelade musiken är gratis, ökar betalningsviljan för musikalisk närvaro; för liveframträdanden.
       Den icke uttryckta, men underliggande frågan i rapporten är emellertid: Vad ska vi med skivbolagen till när det i längden inte går att ta betalt för digitala exemplar, när andra aktörer agerar producenter, när konsumenterna själva står för distributionen och musiken marknadsförs av nätanvändare?
       Och är det rimligt att vi stiftar allt märkligare och integritetskänsligare lagar – Ipred – enbart för att underhålla en bransch vars raison d'être vi får allt svårare att uppfatta?

Inga kommentarer: