lördag, november 28, 2009

Vetenskap vill vara fri

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 091128

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges mest eminenta bidragsgivare till svensk forskning (ca 3,5 miljarder kronor fördelades 2008) och därmed tongivande i forskarsamhället. Nu har rådet beslutat att alla texter som publiceras av forskare som får bidrag från VR, ska publiceras enlig principen om Open Access.
      Det innebär att texterna ska finnas fritt tillgängliga för alla, så att vetenskap ska kunna spridas i så stor omfattning som möjligt. Beslutet följer Berlindeklarationen om Open Access, där målet är att internet ska vara basen för all vetenskaplig publicering. Men inte enbart forskningsresultat i form av artiklar eller rapporter, utan även rådata, metadata, övrigt källmaterial, digitalt material och så vidare.
      Utgör detta en inskränkning i forskarnas upphovsrätt? Berlindeklarationen är tydlig med att den ideella upphovsrätten ska vara intakt, men själva idén med öppen tillgänglighet innebär att distribution, kopiering och användning av texterna inte bestäms av vare sig författare eller förläggare.
      VR:s beslut att följa Berlindeklarationen är utan tvekan en viktig seger för informationsfriheten och indirekt för idén om ett öppet internet. Men VR vågar tyvärr inte ta steget fullt ut. VR:s beslut gäller enbart artiklar i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier eller antologier – det vill säga böcker.
      Självfallet borde även bidragsfinansierade texter i bokform vara öppet tillgängliga. Här anas dock kommersiella hänsyn; att bokförlagslobbyn haft inverkan på VR:s beslut.

Inga kommentarer: