torsdag, mars 08, 2007

Skatteverket skickar spindlar på dig

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 070306

Skatteverket tar ett ytterligare steg mot Odenbergsamhället (tidigare Bodströmsamhället). Odenbergsamhället myntades strax efter försvarsministern Mikael Odenberg lade fram förslaget att låta Försvarets Radioanstalt (FRA) avlyssna all telefon-, e-post, fax- och sms-trafik som korsar landet.
     Våra förehavanden på Internet är högvilt för en kontrollerande statsapparat. Oron för den personliga integriteten på 1970-talet handlade om samkörningen av dataregister mellan myndigheter.
     Det är dock en mild västanvind jämfört med den orosstorm vi bör känna över att staten (och kapitalet) i allt högre utsträckning övervakar oss på offentliga platser – torg, gallerior, varuhus, vägar, affärer med mera – och allt mer på Internet.

I en artikel i tidskriften Wireds nätupplaga beskrivs hur några länder, däribland Sverige, samarbetar kring ett projekt som syftar till att dammsuga Internet på uppgifter om individers handel och vandel.
     En spindel är benämningen på en programvara som automatiskt hämtar webbsidor på nätet och hittar nya sidor via länkarna på webbsidorna. Spindlar används framför allt av sökmotorer som Google för att lagra webbsidor i sina sökdatabaser.
     Projektet är benämnt Xenon. Syftet är att finna skattesmitare. Metoden är att identifiera individer på webbsidor där ekonomisk verksamhet bedrivs och samköra dessa uppgifter med nationella skatteregister. På så sätt hoppas man kunna fånga upp svart verksamhet.
     Ofta känner webbplatser igen spindlar och ovälkomna spindlar kan spärras. Därför har Xenon utvecklat ”långsamsökande” spindlar, så att dessa ska kunna förväxlas med människor som surfar till de olika webbplatserna.
     Skatteverkets projektledare Dag Hardyson är entusiastisk och säger till Wired: ”Internet ligger vidöppet för verktyg. Det är mycket mera lätthanterligt än den verkliga världen”.
     Vidare säger Hardyson att Skatteverket sparar kopior av allt som deras spindlar samlar in. Alla webbsidor, alla aktiviteter på svenska e-handelsplatser – som uppgår till ca 55 000 per dag – lagras. På så sätt kan kommande aktiviteter knytas till tidigare och Skatteverket kan jaga folk för händelser långt tillbaka i tiden.

Den informelle integritetsombudsmannen i Sverige, Pär Ström, intervjuas också i Wireds artikel. Han är inte förtjust. Visst är informationen på webben publik, säger han, men tanken har aldrig varit att den ska användas på detta sätt. Det är på gränsen till det oetiska, hävdar han.
     Projektet ligger dock helt i linje med den politiska strategi som verkar vara regeringsöverskridande: mer övervakning och kontroll av medborgarna. Var för sig kanske inte så skrämmande, men många små steg skapar en tydlig rörelse.
     Det är essensen av de små stegens tyranni.

Inga kommentarer: