lördag, mars 31, 2007

Jamen, blogga då!

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 070331

Göran Persson skriver en kommentar på SvD:s debattsida Brännpunkt (29/3) kring dokumentären/reportaget/dokusåpan Ordförande Persson.
     Han beklagar SVT:s klippteknik, som han menar resulterat i ”att flera av de resonemang som jag har fört om olika personers styrkor och svagheter nästan uteslutande har klippts på ett sådant sätt att enbart det negativa framkommit”.
     Drivkraften hos SVT, menar Persson, att ”klippa, vinkla och därefter spegla så många förment fientliga uttalanden som möjligt tog över”.
     Persson menar också att ”SVT har gett den bild som de velat ge. Men det har inte varit min egen bild av vad som hänt, och det har inte varit mitt urval av material.”
     Självklart. Trodde Persson att han kunde manipulera media? Trodde han att han skulle kunna underställa tevemediet sina egna syften?
     Trodde han något annat än att tevemediets syften skulle få dominera redigeringen av intervjuerna? Trodde Persson att han skulle kunna vinna den kampen?
     Ytterst naivt i så fall. Alternativt en stark släng av hybris.
     För vill man förmedla exakt och enbart sin egen syn – och slippa andras vinklingar, frågor eller intressen – på tillvaron i realtid, finns det bara ett sätt, vilket Carl Bildt är en av få rikspolitiker som fattat.
     Börja blogga!

Inga kommentarer: