tisdag, februari 15, 2005

Att skydda mot sig själv

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 050215

Minns ni det så kallade Tumbamålet, där fyra män stod åtalade, först i tingsrätten, sedan i Svea hovrätt för grovt sexuellt utnyttjande av en kvinna. Sedermera gick målet även upp i Högsta domstolen. Kvinnan var uppenbart berusad, vilket var en nyckelfaktor i målet.
     Såväl hovrätten som Högsta domstolen friade dock männen, eftersom männen inte kunde förstå att hon befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Dessutom – och viktigt för målets utgång – upplevde männen kvinnans medverkan som frivilligt.
     Likheten med affären kring de tre hockeyspelarna och den berusade 21-åriga kvinnan på ett hotellrum är uppenbar. ”Hon var ju med på det”, upprepar hockeyspelarna om och om igen till sitt försvar, och förstår inte uppståndelsen kring händelsen.
     Ur moralisk synvinkel är detta ett dilemma. Dilemma, har Robert Pirsig lärt oss, betyder ”två horn”. Saken har två sidor som svårligen förenas. Ju vassare horn, desto svårlösligare.
     Å ena sidan ansvar.
     Grunden för den mänskliga moralen är den Andre. Att agera moraliskt är att ta ansvar för den Andre – även innan den Andre har uttalat något behov av ansvar. Det är därmed oansvarigt att flera män begår upprepade sexuella handlingar med en berusad kvinna, även om hon i ett alkoholpåverkat tillstånd skulle ge samtycke till det.
     Å andra sidan frihet.
     Grunden för ett jämställt samhälle är att människor av bägge könen bör ges samma frihet till sin sexualitet. Att moralisera över att kvinnor känner kåthet och skulle kunna lockas av gruppsex med tre vältränade idrottsmän, vore att förneka kvinnor rätten till sin sexualitet – en sexualitet som män alltid haft rätt till.
     I detta fallet är emellertid inte dilemmat särskilt svårlösligt. Lösningen ligger i kvinnans berusning och det reducerade omdöme som alltid följer med berusning. Hockeyspelarna borde ha skyddat henne mot dem själva i stället för att ha sex med henne.
     Att skydda andra mot sig själv verkar vara ett svårt ansvarsåtagande.

Inga kommentarer: