fredag, december 20, 2002

Sjuk omskrivning

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 021220

Att vi har en ohälsosituation i Sverige som är oacceptabel råder ett otvetydigt konsensus. Vad ohälsan beror på och vad som kan åtgärda den råder det däremot delade meningar om.

I DN Debatt den 17/12 föreslår utredaren och tillika generaldirektören för Arbetsmiljöverket Kenth Pettersson att arbetsgivaren ska stå för en del av sjuklönen för människor som är heltidssjukskrivna, men inget för människor som är deltidssjukskrivna.

Det kan vara en rimlig åtgärd för att komma åt de arbetsgivare som vägrar låta anställda med viss grad av ohälsa arbeta på deltid. Frågan är om denna kategori arbetsgivare är så många att det löser några problem. Jag tillåter mig vara skeptisk.

Huvudbudskapet i Kenth Petterssons förslag är emellertid dess utgångspunkt: ”I allt större utsträckning verkar anställda, arbetsgivare och läkare acceptera sjukskrivning som ett sätt att lösa akuta problem på arbetsplatsen eller i familjelivet”. Han skriver också att det ”finns en tendens till att i dag, i större utsträckning än förr, tolka en besvärlig livssituation, som till exempel kan bero på konflikter på arbetet eller i familjen, som en sjukdom”.

Här borde varje sjukskriven, varje läkare och varje annan rehabiliteringspersonal ha satt morgonkaffet i halsen. Är detta något annat än en omskrivning av kristdemokraternas ordförande Alf Svenssons uttalande från i somras att ohälsotalens ökning beror på ett ökande sjukskrivningsfusk?

En utredare kan naturligtvis inte påstå detta utan hårddata i ryggen. Så jag går till rapporten för att läsa det statistiska underlaget. Naturligtvis finns inget. Rapporten är ett kort, tjugosexsidigt alster utan belägg för dessa påståenden.

Självfallet kan en konflikt på arbetsplatsen förorsaka psykisk ohälsa. Enligt Pettersson innebär det dock att vederbörande inte skulle vara sjuk, och att läkare generellt saknar förmåga att bedöma människors ohälsa (de gör en feltolkning av patientens hälsotillstånd).

Att se en före detta fackföreningsledare och numera en av landets högsta ansvariga för arbetsmiljöfrågor falla in i kören som beskyller sjukskrivna - och deras läkare, som ställer diagnoserna! - för fusk, låt vara med viss omskrivning, är inget annat än en örfil von oben på utsatta människor.

Vilket är det sista de behöver.

Inga kommentarer: