fredag, oktober 12, 2001

Mejlen fyller 30 år

Kultursidan, Västebottens-Kuriren, 011012

Elektronisk post kan uppfattas som en relativt ny företeelse. Men för så pass länge sedan som oktober 1971 sändes det första e-postmeddelandet av en amerikan vid namn Ray Tomlinson, enligt en artikel på nätplatsen BBC News.
Tomlinson skapade en programvara med vilken man kunde skicka textmeddelanden mellan olika datorer. Hans viktigaste innovation var dock att införa tecknet @ i e-postadresserna - det vi i Sverige kallar snabel-a, som på engelska uttalas at och som i Sydkorea är döpt efter snigeln.
I all sin enkelhet bidrar detta tecken att göra e-postadressen tydligare, genom att avskilja den enskilde individens adress från organisationens adress. På så sätt blir hela adressystemet på Internet lättare att organisera. Dessutom blir e-postadresser mycket lättare att minnas för den enskilde.
Trots sin ålder är det först under de senaste tio åren som användning av e-post har fått spridning bland allmänheten i västvärlden. Men användningen växer exponentiellt. Experter uppskattar antalet e-postanvändare till en halv miljard under nästa år, och till 1,2 miljarder år 2005.
Även ur språklig synvinkel har e-posten slagit igenom. Relativt snabbt tog svenska akademins ordlista upp nya ord, försvenskade från engelskan. ”Mejl” finns i ordlistan, liksom verbet som ligger i var mans mun: ”mejla”. Talspråk som snabbt anammas i skriftspråket.
Trots dagens teknikutveckling som ger möjlighet till ljud- och bildmeddelanden över Internet, är e-posten en kommunikationsform som knappast kommer att konkurreras bort.

Inga kommentarer: