onsdag, september 19, 2001

Vårt behov av källkritik

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 010919


EFTER TERRORATTACKEN i USA har belastningen på Internet varit extremt hög. Många söker den senaste informationen om katastrofen. Men Internet är för informationssökaren en guldgruva och ett helvete på samma gång.
    Det visar en rapport med titeln Källkritik för Internet, publicerad förra året av Styrelsen för psykologiskt försvar. Författarna är Göran Leth och Torsten Thurén, forskare vid journalisthögskolan i Stockholm. (Rapporten kan laddas hem från .)
    Denna rapport tar upp grunderna för källkritisk granskning, tillför några specifika kriterier för källbedömning på Internet och ger exempel på källkritiska problem på nätet. En självklar rapport för journalister, men även för studenter, forskare och andra som använder Internet som bred informationskälla.
    Källorna på Internet är många: webbsidor, diskussionsgrupper, e-postlistor med mera. Ett påstått citat av den franske astrologen Nostradamus (1503-1566) har cirkulerat frekvent på e-postlistor de senaste dagarna för att visa att katastrofen i USA redan har förutspåtts och för att påvisa dystopiska konsekvenser.

CITATET ÄR dock en hoax – bluff på Internetjargong – hämtat från en amerikansk studentuppsats. Påståenden via e-post är svårast att källgranska, eftersom många - även vederhäftiga personer - sprider påståendena.
    På den internationella nyhetsplatsen Independent Media Center hävdas att de tv-bilder som kablades ut dagarna efter katastrofen där palestinier jublar över attentaten i USA, i själva verket är filmade 1991 när palestinierna firade invasionen av Kuwait.
    Enligt nyhetsplatsen är det CNN som står för en medveten manipulation. Sant eller falskt? Källkritik behövs.
    Den som inte nöjer sig med tidningar och tv för att få information om Usama bin Ladin går till Internet. Anger man hela hans namn returneras 3 500 träffar i en sökmotor. Anger man bara ”bin Laden” (vanligaste stavningen i den engelskspråkiga delen av världen) returneras runt 78 000 träffar.

PROBLEM UPPSTÅR dock när man försöker värdera informationen. Enkla uppgifter som ålder och huvuddragen i hans liv går hyggligt, men vill man veta något om hans karaktär och verksamhet blir det betydligt svårare. Uppgifter går isär; informationen diversifieras.
    Och när det gäller just Usama bin Ladin visar rapporten Källkritik för Internet källkritikens nödvändighet, genom att tillägna ett helt kapitel de problem det innebär att söka information om denne person.
    Det säger något om såväl bin Ladin som Internet.

Inga kommentarer: