lördag, mars 30, 1996

Solidariska samtal

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 960330


YTTERLIGHETER FASCINERAR mig, utan att jag riktigt vet varför. Många gånger kan två ytterligheter av någon företeelse skänka en känsla av att man förstår något som är större än ytterligheterna var för sig. Helheten är större än summan av dess delar, för att tala med Aristoteles.
    TV 1:s Striptease är ett program som gärna arbetar med ytterligheter. I onsdags (27/3) visades två diametralt motsatta sätt att hantera hyresgäster som får problem att betala sin hyra.
    I Malmö har hyresvärdar börjat bli lyhörda för betalningsförseningar och reagerar snabbt och hårt. Det kan räcka med att ligga efter med en eller två månaders hyra för att kronofogden ringer på med ett avhysningsbeslut i handen. Vräkning, med andra ord. Och ingen verkar bry sig om vad som händer med de som avhyses.
    I Skellefteå sköter allmännyttans bostadsbolag detta annorlunda. De har en före detta socialarbetare anställd uteslutande för att ta hand om problem med uteblivna hyror. Denne man, med en vänlig och sympatisk framtoning, fångar tidigt upp hyresgäster – som plötsligt förvandlades till människor – vars hyresinbetalningar av olika anledningar uteblivit.

HAN TAR kontakt med dem och bokar in ett besök i deras hem. Efter några timmars prat och resonerande har mannen oftast lyckats nå en för bägge parter acceptabel lösning.
    – Det verkar väldigt enkelt, säger Stripteases reporter.
    – Det är väldigt enkelt, säger mannen. Det handlar bara om att ta sig tid att tala med människorna som hamnat i svårigheter.
    Bostadsbolaget har cirka 30 fall per månad av betalningsproblem hos sina hyresgäster. Av dessa klarar denne man upp cirka 25 – genom samtal. Det är en form av problemlösning som verkar tillämpas så sällan att den uppfattas som radikal i dag.
    – Jag tror, säger mannen, att jag till och med är lönsam för bostadsbolaget.
    Det är möjligt, men egentligen relativt ointressant. Framför allt är mannen lyckosam för människor som annars riskerat att i onödan slås ut ytterligare.
    Här, Sverker Sörlin, har du ytterligare en illustration av din idé om "solidaritetens geografi" i Sverige, som liksom åselefallet visar att solidaritetens prickar tätnar ju längre norrut man tittar på kartan.

Inga kommentarer: