måndag, november 13, 1995

En pigg femåring

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 951113


TIDSKRIFTEN Moderna Tider fyller fem år. Det har inneburit fem år av intellektuellt analyserande av vår samtid från historiskt, vetenskapligt, politiskt, ekonomiskt, kulturellt – you name it – perspektiv.
    Göran Rosenberg har sett till att Moderna Tider har blivit en smältdegel för både inhemska intellektuella och skribenter som verkar på den globala arenan. Det är alltid insiktsfullt, ofta tankeväckande och ibland rent av provocerande, utan att vilja vara politiskt förankrat åt något håll. Dock uttrycker tidskriften tydliga åsikter – även politiska – i olika frågor, som exempelvis att Sverige mår bäst av att vara med i den Europeiska unionen.
    I jubileumsnumret är temat informationstekniken och det förestående informationssamhället. Diskussionen förs i ett rundabordssamtal mellan författaren och journalisten Anders Ehnmark, DN:s ledarskribent Hans Bergström, filosofen Lars Gustafsson och Marta Sandén, som är chefredaktör för tidskrifterna Decisions och Distans.

BLAND FLERA spår i diskussionen framträder Internet och demokratin som ett huvudspår – den fråga som många IT-skribenter tycker borde stå högst på dagordningen i IT-debatten, men ofta utan att själva bidra med något.
    Kan Internet bilda något slags "virtual community", frågar sig denna kvartett, där "wired democracy" kan uppstå. Alltså en gemenskap på nätet som kan bidra till att skapa sammanhang, och där vi snabbt och enkelt kan rösta i politiska frågor via nätet. Nej, Internet saknar ett gemensamt torg, en gemensam offentlighet som är en nödvändighet för en demokrati, hävdar de. Snarare finns där tusentals torg, där ingen befinner sig samtidigt.

SAMTIDIGT HANDLAR dagens debatt om att det endast finns ett torg för debatt i Sverige – DN Debatt – och att detta faktum utgör ett demokratiskt problem. Varför skulle i så fall Internets mångfald av torg utgöra ett problem?
    "Det centrala här är att nätet erbjuder en plattform för möten", menar Sandén, men bemöts med att Internet endast verkar vara ett nätverk där man träffar likasinnade; de som delar ens intressen. Och det är inte sådana möten som främjar demokratin.
    När de diskuterar Internet och demokrati är emellertid frånvaron av utgångspunkt uppenbar. Vilket/vilka problem har vi i dag med demokratin som användningen av Internet kan utgöra en lösning på? Röstningsförfarandet? Saknar vi offentliga mötesplatser för samhällsdebatt?
    Den låga tillgängligheten till nätet är självfallet odemokratisk ˇ även om jag hellre använder ord som ojämlikhet och orättvisa. Men hur en utbyggd nätanvändning kan bidra till ökad demokrati är fortfarande en öppen fråga.
    Kanske är det som Ehnmark uttrycker det: "...felet i dag ligger i att det inte finns något större behov av demokrati. Eller, rättare sagt, att det inte finns någon tilltro till demokratin som lösning på aktuella problem."
    Grattis, förresten!

Inga kommentarer: