lördag, januari 28, 2012

Biblioteken – de nya piraterna?

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 120128

I en artikel i DN Kultur (26/1) beskrivs ett uppblossande upphovsrättskrig mellan e-bokbranschen och – ja, vanligtvis skulle här stå Pirate Bay eller någon annan fildelningsnod på nätet. Men icke. Här är det biblioteken som e-bokbranschen tar strid mot. Branschen vill nämligen begränsa bibliotekens utlåning av e-böcker, i tron att det ökar försäljningen.
       Här utmålas biblioteken närmast som pirater, i och med att biblioteken gör det de alltid har gjort: lånar kostnadsfritt ut litteratur till medborgarna. Syftet är demokratiskt; med en bildad befolkning, där bildningen inte förutsätter ekonomiska resurser, ökar landets förutsättningar för en demokratisk ordning.
       När de allmänna biblioteken inrättades för hundra år sedan, var en avsikt att reducera klasskillnader och klassmotsättningar, liksom att skapa förutsättningar för att integrera olika delar av befolkningen.
       Om piratkopiering inte har ett enhetligt folkligt stöd, så torde bibliotekens fria utlåning av böcker vara en av de samhällsinstitutioner som har det starkaste stödet från befolkningen.
       Om e-bokbranschen nu söker försämra bibliotekens förmåga att upprätthålla deras hundraåriga ideal, enbart därför att vi prövar en ny distributionsteknik för boken, kan jag inte föreställa mig att branschen kan få stöd hos befolkningen.
       E-bokbranschens krig mot biblioteken kan gå riktigt illa. För e-bokbranschen, alltså.

Inga kommentarer: