tisdag, december 23, 2008

En bloggande sekreterare

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 081223

Mycket har kommenterats kring bytet av Svenska Akademiens ständige sekreterare, särskilt kring herrar Engdahl och Englunds likheter och olikheter, kring arbetets karaktär, huruvida detta leder till någon förändring av akademin och dess arbete.
     Ett, närmast historiskt, traditionsbrott har nämligen skett. Peter Englund är inte enbart en flitig författare till historiska böcker och kritiker på DN:s kultursida – utan även en flitig bloggare.
     Just det, landets mest traditionstyngda institution får en bloggande sekreterare. I söndags (21/12) skrev Peter Englund på sin blogg en lysande, känslig och ödmjuk intervju, där hans jag intervjuar hans mig kring utnämningen till honom som ständig sekreterare.
     Bland många andra tecken, måste nog detta ses som det främsta tecknet på att bloggen som publiceringsform sakta men säkert har nått en viss status; att medielandskapet är satt i förändring – det är i bloggosfären vi hittar de intellektuella i dag.
     Det fattar naturligtvis även de intellektuella, utom vissa kverulanter, senast statsvetarprofessorn Bo Rothstein som retade gallfeber på bloggosfären med sin liknelse av bloggvärlden som en kloak: ”att titta in i denna sfär är som att öppna locket till en kloakbrunn”, skrev han i Göteborgs-Posten tidigare i höst (12/11).
     Han avslutade sin drapa med samhällets undergång: ”Den deliberativa demokratiteorins vackra tanke om det civiliserade meningsutbytet som demokratins grundbult tycks med bloggandets hjälp komma allt längre bort.”
     Peter Englund med många andra svenska intellektuella visar hur fundamentalt fel Rothstein har. Den som inte hittar intressanta bloggar som tillför det offentliga samtalet kvaliteter utöver traditionella media, har överhuvudtaget inte sökt.

Inga kommentarer: