tisdag, september 02, 2008

Bakvänt tänkt om pigavdraget

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 080902

Nu vill TCO höja pigavdraget till 80-90 procent, läser vi på DN Debatt. För att öka jämställdheten, säger man. Fortfarande har kvinnor för svåra villkor på arbetsmarknaden, eftersom hemarbetet fortfarande till största delen sköts av kvinnor. Dubbelarbetet blir övermäktigt.
     Så när förhållandet mellan arbetsliv och hemarbete blir ohållbart, vill TCO förändra hemarbetet. Det är en självklar ståndpunkt för en arbetsgivarorganisation, eftersom arbetslivet under århundraden har formats efter mäns villkor – hemarbetet sköts av någon annan.
     Men en fackförening? Om förhållandet mellan hemarbete och lönearbete inte fungerar, varför inte ställa frågan: Hur kan vi förändra arbetsförhållandena och arbetsorganisationen på arbetsplatserna så att kvinnor och män kan kombinera familjeliv och arbetsliv?
     Ett skyhögt skatteavdrag för hushållstjänster innebär enbart att vi konserverar näringslivets manligt bestämda villkor och underlättar för kvinnor att agera på dessa manliga villkor.
     En bättre jämställdhetspolitik skulle försöka förändra arbetsvillkoren för både kvinnor och män, så att vardagens pussel inte blir oöverstigligt.
     Att öka jämställdheten mellan produktion och reproduktion, med andra ord.

1 kommentar:

Dunkels sa...

Jag blev så glad när jag läste det här! Du har verkligen formulerat kärnan i problemet. Visst kan det verka lockande att lösa de akuta problemen på privat nivå och då sitter pigavdraget som gjutet. Men som samhälle måste vi se längre än så och inte acceptera kontraproduktiva lösningar.