tisdag, november 28, 2006

Om ett märkligt ersättningssystem

På dagens DN Debatt påvisar Högskoleverket tillsammans med en utvärderingsgrupp missförhållanden vid lärarutbildningarna i Sverige. Särskilt kritiseras examinationsprocesserna. För få studenter underkänns, menar utvärderarna.
     En nyckelmening i artikeln är: "Lärarna måste också ha modet att ibland underkänna studenter, även om det innebär merarbete för alla och risk för utebliven ekonomisk ersättning till institutionerna."
     Inte ett ljud i artikeln om den synnerligen märkliga ersättningsformen som innebär att institutionerna förlorar pengar på varje underkänd student. Särskilt i en situation där många universitetsinstitutioner dras med ekonomiska problem.
     Om arbetsgivaren skulle betala för merarbetet och om betygsättningen gjordes oavhängig institutionernas intäkter, skulle i alla fall inga yttre omständigheter påverka examinationen. Varför siktar inte Högskoleverket in sig på detta problem i stället?

Inga kommentarer: