torsdag, maj 11, 2006

Är fria nyheter ett problem?

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 060511 (Lix=49)

Jag blir förvånad när jag läser regeringens proposition om nya villkor
för driftsstöd till dagstidningar (Prop 2005/06:201).
     Här formulerar regeringen ett problem och ett ställningstagande
som knappast tar medborgarnas perspektiv.
     ”Det har inte utvecklats affärsmodeller som gör att tidningarna i
tillfredsställande omfattning kan ta betalt för det redaktionella
material som läggs ut på Internet. För närvarande är tidningarnas
Internetpublicerade texter och bilder till största delen kostnadsfria
för läsarna.”
     Skulle det vara ett problem att medborgarna kan ta del av nyheter
på nätet utan extra kostnad än Internetuppkopplingen? Varför det?
     Är det inte tillfredsställande att medborgare fritt kan ta del av
nyhetsflödet runt om i landet, utöver det lokala bladet?
     Att det inte skulle finnas betallösningar för nättidningar är
naturligtvis inte sant. Sant är dock att besöksfrekvensen på de flesta
tidningars nätupplagor skulle sjunka som en sten om det skulle kosta
pengar.
     När mediaföretag väljer att generera intäkter i form av annonser i
nätupplagorna och är gratis för medborgarna, bör det tolkas som en
genomtänkt affärsmodell.
     Frånvaron av betallösningar är skälet, menar propositionen, till
att dagstidningen inte kommer att byta medium från analogt (papper)
till digitalt (valfritt; papper, datorskärm, läsplatta, mobiltelefon,
e-papper etc).
     Det är tveksamt. Snarare beror frånvaron av ett genomgripande
teknikskifte på att papperstidningen fortfarande är överlägsen, inte
som distributionsform, men som gränssnitt.
     Frågan är varför regeringen överhuvudtaget ger uttryck för en
uppfattning om vilka affärsmodeller mediaföretag bör ha.
     Det åligger inte regeringen.

Inga kommentarer: