onsdag, juni 15, 2005

Om en bloggande universitetsrektor

Mille Milnert vid Linköpings universitet är mig veterligt Sveriges första universitetsrektor med en egen blogg. Syfte med bloggen är, anger han, att "jag genom den ska kunna sprida annoterad information om aktuella ämnen, kommentera händelser och ge uttryck för mina åsikter". Starkt symbolvärde för andra inom akademin att utveckla bloggverksamheten.

Inga kommentarer: